Turtips vinter

Rauhelleren til Heinseter

Ruta er kvistet fra mars til over påske. Langs nordsiden av Langesjøen forbi Hansbu, utover langs Djupa, vest av Geitsjøhovda, over flata mot Selstjørnlægret og ned til Hein seter.

Rauhelleren til Solheimstulen

Vanligvis kvistet fra begynnelsen av mars til og med påsken, men første stykket inn mot Ulvelilægret fram til nasjonalparkgrensa ved Skarvsfetjan blir gjerne kvistet når Solheimstulen åpner som betjent, oftest uke 8.

Rauhelleren til Mårbu

Kvistet fra mars til over påske. Over Langesjøen mot Geitvassdalen. Over Reinavatnet opp mot Krossvasshovda som rundes på nordsida. Utover Kosadalen, forbi rutedele mot Lågaros og bort til Mårbu.