Turtips sommer

Lågaros til Rauhelleren ​​​​​​​

Ned i dalen nord for hytta og så opp til Vegarhovda. Videre mot nordøst øst for Skjerhølnuten og over Geitvassbekken og ned Geitvassdalen langs Lågen til stidelet til Mårbu. Herfra mot nordvest over Lågen på helårsbru ved Festningstjønne og opp Reinvassdalen og til stidelet til Ulvelilæreret og Solheimstulen og ned til helårsbrua over Djupa ved Hansbu. Mange klopplagte partier over myrene her. Til stidelet til Heinseter og Åan og så sørvestover til Rauhelleren.

Stigstuv til Rauhelleren 

Østover på sørsida av Stigstutua og på nordsida av Holmetjønnan. I østenden av vannet, der Store Nordmannsslepa tar av mot Tormodbrotet, ligger ruinene av Holmetjønnlægret. Her fins det i allefall en varde som trolig er minst 2000 år gammel. Bekken steingås i oset. Videre over Tormodfloti og mot de markerte Raudhellerskoran, stidele til Skaupa og Halnefjorden her. Under Rauhellerskorane med fint ekko og muligheter for å se fjellvåk. Vid utsikt over Langesjøen der Rauhelleren ligger vakkert til på gressvoller.

Mårbu til Rauhelleren

Langs Langesjøen til oset av Djupa ved Hansbu. Over helårsbrua og forbi stidelet til Ulvelilægeret og Solheimstulen og ned Reinvassdalen til helårsbrua over Lågen i Geitvassdalen. Mange klopplagte partier over myrene her. I slak stigning opp mot Krossvasshovda der slepa mellom Lågaros og Solheimstulen krysses. Ned Grøntjønndalen forbi Kosadalssætre og stidelet til Lågaros. På sommerbru over Skjorteåe og til turisthytta.