Priser

Se prisliste for betjent overnatting og mat på hyttene.
Se prisliste for selvbetjeningen.

Prislistene og betingelsene gjelder for DNT Drammen og Omegns hytter. Vær oppmerksom på at enkelte DNT-hytter andre steder i landet kan ha andre priser.