Hyttas historie

Rauhelleren er en moderne turisthytte. Hytta som eies av DNT Drammen og Omegn, ble offisielt åpnet 21. juli 1925 og ble da deres storstue på Hardangervidda. Navnet Raudhelleren kommer av det dekorative, røde skorpelavet i den frodige fjellveggen rett oppfor hytta. Hytta ligger ved Langesjøen midt på Hardangervidda, med flott sikt både øst- og vestover. 


Grunnmuren ble bygd sommeren 1924, og tidlig på våren 1925 ble hytta reist. Den inneholdt fem soverom og en stor peisstue. Helt frem til 1978 var det seterdrift på Rauhelleren med inntil 20 kuer og en geiteflokk på 20-30 dyr. Etter krigen ble varetransporten overført fra kløvhest og slede til beltebil og weasel. I 1952 ble det bygget bryggerhus og innlagt vann på Rauhelleren, og det ble da slutt på all tøyvask i Langesjøen. I 1981 ble det montert dieselaggregat på hytta, og i tillegg ble det bygget en sikringshytte. Denne tjener som selvbetjeningshytte utenom sesongen. 

Ombygginger og tilbygg har sørget for at det nå er kapasitet på 54 senger.


Fortellinger om Rauhellerens historie, finner du her.

Rauhelleren 1925
Rauhelleren 1925