Åpningstider

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkel
1. januar 2018 10. mars 2018 Selvbetjent DNT-nøkkel
10. mars 2018 8. april 2018 Betjent Ulåst
8. april 2018 29. juni 2018 Selvbetjent DNT-nøkkel
29. juni 2018 26. september 2018 Betjent Ulåst
26. september 2018 31. desember 2018 Selvbetjent DNT-nøkkel