Åpningstider

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkel
1. januar 2019 22. mars 2019 Selvbetjent DNT-nøkkel
22. mars 2019 28. april 2019 Betjent Ulåst
28. april 2019 28. juni 2019 Selvbetjent DNT-nøkkel
28. juni 2019 20. september 2019 Betjent Ulåst
20. september 2019 31. desember 2019 Selvbetjent DNT-nøkkel