Åpningstider

Fra Til Betjeningsgrad
21. september 2021 18. mars 2022 Stengt
19. mars 2022 18. april 2022 Åpen og betjent
19. april 2022 23. juni 2022 Stengt
24. juni 2022 04. september 2022 Åpen og betjent