Åpningstider

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkel
1. januar 2020 27. juni 2020 Selvbetjent DNT-nøkkel
27. juni 2020 20. september 2020 Betjent Ulåst
21. september 2020 31. desember 2020 Selvbetjent DNT-nøkkel